O idei Akademii

Klasyczna Akademia Malarstwa to projekt artystyczny promujący malarstwo, przywracający jemu pełnoprawne miejsce w sztuce współczesnej. KAM podejmuje działania na polu praktyki malarskiej, edukacji, formacji artystyczno-intelektualnej, działalności wystawienniczej, naukowej oraz poprzez publikacje. Akademia chce integrować twórców, teoretyków i miłośników malarstwa przekonanych, że Piękno w malarstwie jest konieczne i możliwe. Projekt odnosi się do kondycji tzw. sztuki współczesnej, ma być alternatywą dla wszystkich wrażliwych na kolor, materię i język malarski realizowany na dwuwymiarowej powierzchni.

Klasyczna Akademia Malarstwa

  • opiera się na afirmatywnym postrzeganiu rzeczywistości widzialnej i człowieka – bez destrukcji, dekompozycji, negacji, czy prowokacji.
  • dostrzega wielkie bogactwo i potencjał kreacyjny tradycyjnego języka malarstwa opartego na dwuwymiarowej powierzchni pokrytej substancjami barwnymi, malarstwa uwolnionego od elektroniki i innych mediów
  • dąży w malarstwie do doskonałości zgodnie z wymogami Prawdy, Dobra i Piękna
  • uznaje ciągłość tradycji malarstwa pomimo eksperymentów awangardy, modernizmu, konceptualizmu i nihilistycznych nurtów opartych na destrukcji, dekompozycji, kiczu
  • korzysta swobodnie z bogatego doświadczenia mistrzów i ze spuścizny całej historii malarstwa
  • dba o warsztat i umiejętności malarskie przywracając i rehabilitując w sztuce współczesnej szlachetne techniki malarskie takie jak akwarela, tempera jajowa, technika olejna, al fresco, keim A oraz inne techniki mineralne.
  • poszukuje form języka malarskiego wyrażającego prawdę o współczesnej rzeczywistości dążąc do rozwoju malarstwa, jednak bez kompleksu nowoczesności i awangardyzmu
  • uznaje malarstwo za medium odpowiednie do podejmowania wielopoziomowej narracji, do wyrażania treści symbolicznych, filozoficznych i duchowych.

 powrót